sahakarisanjal

सहकारी संस्थामा कर्जाको बर्गिकरण र कर्जा नोक्सानी को ब्यबस्था

सहकारी संस्थाको प्रमुख उद्देश्य आफ्ना सदस्यहरुको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक हित अभिबृद्धि गर्नु हो ।